Om mig

Måske har du allerede taget første skridt i retning af at søge om hjælp til at komme ud af din stress.

 

Tillid

Er et nøgleord i enhver coaching, behandling, rådgivning, vejledning. 

Har du ikke har tillid til tandlægen, psykologen, vejlederen eller mekanikeren, duer det bare ikke. 

 

 Du tilbydes altid en gratis forsamtale, før du beslutter dig for et forløb

 

Inden du når så langt, vil jeg fortælle dig lidt om mig. 

 

Faglig baggrund

Uddannet Socialrådgiver i 1990 med DP i  Uddannelses- /Erhvervsvejledning fra UCSJ i 2008

Eksamineret Stresscoach hos Forebyg Stress 2013

Praktitioner af META-sundhed og TFT hos Heilesen&Mygind 2016

 

Med mange års erfaring som Socialrådgiver og Uddannelses- /Erhvervsvejleder i bagagen, har jeg fundet det nødvendigt, at vi må indtænke det HELE menneske, hvis det sociale arbejde skal nytte. 

 

Mit arbejde har  fortrinsvis været med unge med alvorlige psykiske og sociale vanskeligheder, men også med sygemeldte voksne med både  fysiske, psykiske og sociale belastninger.  

Arbejdet har bestået i afklaring, rådgivning, vejledning, undervisning, beskrivelser og indstillinger i forhold til den enkeltes vej gennem den sociale lovgivning og til uddannelses- og arbejdsmarkedsrettede foranstaltninger.

Som socialrådgiver har jeg løbende efteruddannet mig indenfor bl.a.:

Gruppemetode, Revalidering, Arbejdsmarkedslovgivning, Neuropsykologi og Social lovgivning generelt.

Uddannelses- og Erhvervsvejledning er en diplomuddannelse.

 

Uddannelser

 

Specifikke efteruddannelses kurser relateret til stresscoaching 

Som stresscoach kan jeg

 

Værdigrundlag 

 

Referenceramme - et holistisk menneskesyn

I holistisk sundhedsopfattelse er intet ved mennesket isoleret og den enkelte har selv har nøglen til sin sundhed, når det psykiske og sociale miljø er i harmoni. Et holistisk menneskesyn eller helhedssyn fordrer, at mennesket kun kan fungere, hvis det tager alle sine behov i betragtning.Både de psykiske, fysiske og sociale behov må være i overensstemmelse.

For mig handler det om respekt for det enkelte menneskes særpræg, historie, biologi og behov samt hvordan den enkelte indgår i sit sociale miljø. En konstruktivistisk, løsningsfokuseret tilgang, hvor fænomener betragtes som helheder, snarere end som sammensatte og således, at helheden er mere end summen af delene. En medmenneskelig dyb økologi.Teoretisk og praktisk er jeg inspireret af:

 

Susanne Billander: Din intelligente krop; 

Humberto Maturana: Lærings- og domæneteori;

Vance Peavy:"Konstruktivistisk vejledning"; 

Axel Honnet:  "Behov for anerkendelse"; 

Arvin Larsen: "Livets Hormoner",

Michael White "Narrativ teori",

Ken Dychtwald: Kropbevidsthed,  

Greg Braden: "The Turning Point",

Sofia Manning: "Coaching",

Susann Gjerde "Coaching- hvad, hvorfor, hvordan",

Kjeld Bruun-Jensen "Kroppens opbygning og funktion",

Phillip Moffitt: "Fra Kaos til Klarhed",

Dan Millman "Handlinges Vej",

Alejandro Junger: "Ren krop - Sund Krop",

Nick Ortner: "Sæt Livet Fri",

Wayne W. Dyer: Fra ønske til virkelighed",

Larry Dossey: "Et Med Alt",

Irene Henriette Oestrich: "Slip Bekymringerne o.m.a

Hanne Andersen

Hanne Andersen

Stresscoach, socialrådgiver & uddannelses-erhervsvejleder

60 87 47 60
hanne@tankliv.dk
facebook.com/TankLiv
@TankLiv