Om stress

Stress er en naturlig biokemisk måde, din krop reagerer på, når dit nervesystem opfanger en eller anden form for trussel.

Din hjerne udsender en besked til dine stresshormoner Adrenalin og Cortisol om, at gøre dig klar til kamp eller flugt.

Desværre kan hjernen ikke kende forskel på, om der er tale om en reel faresituation, eller om det er noget du forestiller dig, eller bare bekymrer dig om.

Symptomerne i kroppen er de samme som, hvis du virkelig var i fare.


Stress kan gøre dig syg

Det er i dag belæg for, at en lang række folkesygdomme, som vi tror er noget udefrakommende vi bliver angrebet af, i virkeligheden har deres ophav i en eller anden stress tilstand.


Kortvarig stress

Ved kortvarig stress giver stresshormonerne dig masser af energi til at løse opgaver. Du får meget f.eks ra hånden i en fart.

Ved denne form for stress, får dine hormoner, efterfølgende lov at vende tilbage til sit normale leje igen, når opgaverne er løst.

Denne form for stress er ikke farlig, men kan faktisk virke stimulerende og gøre dig bedre til at tackle forskellige problemer.

Mange kender til dette med, at arbejde bedst under pres, når det blot er kortvarigt.


Langvarig stress

Hvis stresshormonerne forbliver i alarmberedskab i din krop, kan det medføre en række folkesygdomme.

Du kan opleve det som:

Muskelspændinger,hovedpine, søvnproblemer, hyppige infektioner, maveproblemer og hudproblemer.

Dernæst de mere forblivende:

Forhøjet blodtryk og Kolesterol, hjerte/kar-sygdomme, gigtsygdomme og blodpropper.


Du skal tankes op

Når displayet for din bils benzinmåler nærmer sig tom, er du aldrig i tvivl om at det er tid at tanke op.

Lyser advarselslampen er du ikke i tvivl. Der skal tankes op og serviceres. På samme måde er det vigtigt, at du selv bliver serviceret og "tanket op".

Det er bare ikke noget vi har lært, ud over måske at sætte os tilrette foran TV'et og slappe af der.

Men tit er det sådan, at når vi slapper af på denne måde, vil vi netop ikke opnåafslapning. I stedet


Stresssignaler er din advarselslampe

Advarslerne kan være:


35.000 mennesker menes i dag, at være ramt af så alvorlig stress, at det går ud over deres helbredstilstand, deres familieliv, arbejdsliv og økonomi. En ond cirkel, som kan være svær at bryde.

Det kan være, at du har fået beroligende medicin, lidt smertestillende, lidt for maven, noget for hjertet, noget imod infektioner og stærk salve til huden.

Medicin kan være nødvendigt, men i mange tilfælde er det som at sætte et stykke sort tape advarselslampen i din bil, hvis den lyser. Det er vigtigt at få fundet årsagen og udbedret fejlen, inden den bliver for alvorlig. På samme måde er det vigtigt, at du selv bliver "tanket op" og ind imellem giver dig selv et "servicetjek". Det vil sige, at du får lært dine egne stresssignaler at kende, så du får handlet på dem, så du atter kan "køre" optimalt.


Få hjælp til at forstå dine advarselssignaler

Stresscoaching er hjælp til selvhjælp, hvor vi sammen finder årsager og mulige løsninger til, at du bliver "tanket op" og får dig et stressfrit liv.

TankLiv tilbyder et program, hvor du sikkert og nænsomt guides til at forstå og handle på dine stresssymptomer.

Hanne Andersen

Hanne Andersen

Stresscoach, socialrådgiver & uddannelses-erhervsvejleder

60 87 47 60
hanne@tankliv.dk
facebook.com/TankLiv
@TankLiv