Hanne Andersen

Hanne Andersen

Stresscoach, socialrådgiver & uddannelses-erhervsvejleder

60 87 47 60
hanne@tankliv.dk
facebook.com/TankLiv
@TankLiv
CVR:35 06 60 39

Trivsel på arbejdspladsen - Få et kærligt indspark

Skrevet Onsdag d. 26 Juni 2019 af Hanne Andersen

 

Det knager i den mentale sundhed på mange danske arbejdspladser.  

Men heldigvis har flere og flere arbejdspladser sat trivsel på dagsordnen.

 

TANKLIV tilbyder nu også at komme ud på arbejdspladser og i kollegiale grupper, der ønsker et kærligt indspark, om det at arbejde for bedre trivsel på arbejdspladsen. 

 

Mistrivsel er stress. 

Og stress bærer ansvaret for en lang række såkaldte folkesygdomme, som er et  stort problem for det enkelte menneske, der risikerer at blive langtidssygemeldt og miste kontrollen over sit arbejdsliv, med personlige, økonomiske og familiemæssige konsekvenser tilfølge.

Men mistrivsel koster også for virksomhederne, som skal undvære medarbejderen og når man må trække ekstra på kollegerne, som er tilbage, fås en dominoeffekt, som man ikke er tjent med.

 

Mange virksomheder iværksætter årlige trivselsmålinger.

Men det altafgørende er, at arbejdet med trivsel fungerer som en løbende indsats, så trivsel forbliver på dagsordenen året rundt.

 

Stress er i dag den største udfordring på det danske arbejdsmarked og Ugebrevet A4 har undersøgt, hvad et bredt udsnit af danskerne føler sig mest presset af i deres arbejdsliv. Det var ikke højere pensionsalder eller social dumping, men stress.

 

Er stress bare blevet et modefænomen, som dækker over alt, fra travlhed til samarbejdsudfordringer?

 

Egentlig er stress en helt naturlig reaktion i kroppen, som SKAL opstå, når vi føler os truede, ved at starte en kaskade af stresshormonerne, Adrenalin og Kortisol, som også kaldes flugt/kamp - nervesystemet. 

De er fra naturens side tænkt som en kortvarig indsættende virkning.

Men hvis “truslen” føles permanent, tåler vi ikke at befinde os i flugt/kamp-nervesystemets vold i længere tid, da vi derved bl.a. hæmmer vores immunforsvar og lettere bliver syge.

Og når vi bliver syge, er det i virkeligheden kroppen, der forsøger at regenerere. 

Men her bliver vi måske bange for det, og så er vi tilbage i stress.

 

Hvad kendetegner god trivsel?

God trivsel er, når betingelserne er tilstede for, at den enkelte oplever velbefindende. 

God trivsel kommer til udtryk i overskud, handlekraft og balance i arbejds- og privatlivet.

God trivsel er det afgørende fundament for en langsigtet og kvalificeret opgaveløsning.

 

 

Ved at blive bevidst om, de mekanismer, der er i spil, når vi føler mistrivsel, vil forebyggelse give mere mening.

 

Hvis din arbejdsplads har brug for et kærligt indspark i forhold til  jeres specifikke behov om, hvordan man kan forebygge mistrivsel og stress, er du velkommen til at kontakte mig for en aftale.

 

Et arrangement vil typisk være af ca tre - fire  timers varighed med plads til spørgsmål undervejs og gerne med jeres egen mulighed for at drøfte det videre arbejde i forlængelse heraf. 


NYT KURSUS DIT LIV-DIN SUNDHED uge 43 2019

Skrevet Lørdag d. 9 Marts 2019 af Hanne Andersen

På et lille hold, med 4 deltagere, får du viden og indsigt i, hvordan stress bærer ansvaret for en række folkesygdomme og ikke mindst, hvordan du med nænsomme værktøjer kan tage ansvar for dit eget liv, gøre dig fri - og genvinde balancen.  
 
Der vil være en vekselvirkning mellem egentlig undervisning og deltagernes... Læs mere

En Case Story om at tage ansvar for sit helbred

Skrevet Tirsdag d. 29 Januar 2019 af Hanne Andersen

Dette er historien om K., som selvfølgelig skal være anonym.
K. kontaktede mig i starten af efteråret 2018 med stresssymptomer, hun gerne ville have hjælp til. Som altid, når jeg optager en anamnese, spørger jeg ind til, hvilke symptomer kroppen har.
K. havde fået stillet diagnoden leddegigt. En autoimmun lidelse, som betragtes som fremadskridende... Læs mere

NYT KURSUS 15. Januar

Skrevet Onsdag d. 5 December 2018 af Hanne Andersen

Kurset DIT LIV - DIN SUNDHED er slut for dennegang.
Men et nyt hold er klar til start den 15. Januar på Iselingeskolen med LOF, som udbyder. Se linket herunder.
 
Jeg er sikker på, at vi alle har lært en masse om, hvordan de fysiske og psykiske problemer, vi render rundt med,... Læs mere

PLEASER eller OFFER

Skrevet Søndag d. 14 Oktober 2018 af Hanne Andersen


To sider af samme sag – en Case-Story 

Kvinden overfor mig er 57 år.
Hun har været sygeplejerske siden hun blev uddannet i sine unge år. 
Kun afbrudt af to gange barselsorlov for ca 30 år siden.
Hun har set det meste indenfor sit fag, men har nu i ca... Læs mere