Hanne Andersen

Hanne Andersen

Stresscoach, socialrådgiver & uddannelses-erhervsvejleder

60 87 47 60
hanne@tankliv.dk
facebook.com/TankLiv
@TankLiv
CVR:35 06 60 39

Velkommen til TankLiv

Skrevet Søndag d. 7 December 2014 af Hanne Andersen

 

Det er en stor glæde hermed at kunne præsentere min nye hjemmeside

 Jeg håber du får glæde af den viden - og de værktøjer jeg deler her, som kan anvendes af både dig, som er ramt af stress, men også af dig, som dagligt arbejder med at hjælpe andre.

 

Vi lever i en ekstrem tid, hvor vi som mennesker er i stadig forandring og hvor der er mangfoldige synsvinkler på stort set alt. Der foregår dybtgående ændringer i vores ramme for forståelse af verden og af os selv og af, hvad vi hidtil har troet var sandhed.

 

Vi bliver kaldt verdens lykkeligste folk, mens hver 4. lider af livsstils- og folkesygdomme.

 

Vores nuværende sundheds-/behandlingssystem bygger på et paradigme som har været forankret i mere end 100 år og som reducerer os mennesker til mekaniske byggeklodser med en fejl- og mangel antagelse,

 

Men hvad hvis nu behandlingssystemet skulle medinddrage konsekvenserne af  endeløs og uigennemtænkt kulturel omstrukturering, hektiske krav om effektivitet, arbejdsprocesser som påtvinger os stramme skemaer, uophørlig påtrængende kommunikation, modstridende kontrol, risiko for udstødning af arbejdsfællesskabet og økonomiske sanktioner.

 

Det er den virkelighed, rigtig mange mennesker er viklet ind i. Samtidig med bekymringer for overvågning, forurening, pligt til at kunne selv, at skulle stå til regnskab for så det ene og det andet, at skulle overgå ”alle de andre” i både studie-, arbejds– og privatlivet.

 

Når vi bliver syge, tror vi ofte, at vi er blevet ramt af noget udefrakommende, som vi skal overlade til behandlingssystemet, som så forventes at løse vore problemer.

 

Det nye paradigme, ansporer os til i højere grad at tænke i helheder og medinddrage alle aspekter. F.eks. ved at stille dybdegående spørgsmål til, hvordan vi tillader os selv og andre at øve den indirekte vold imod vores eget jeg. Det ville jo tage langt mere tid hos f.eks. lægen, som så i stedet vælger at udskrive os en recept.

 

Men det behøver slet ikke at være så besværligt. Det kan være de små skridt, de små valg, som vi træffer hver eneste dag, som afgør hvor vi ender på længere sigt.

 

TankLiv tager udgangspunkt i det nye paradigme. I den dynamik, der kendetegner samfundet i disse år, hvor flere og flere evidente studier viser, at folkesygdommenes stigende fremfærd er et resultatet af  længerevarende stresstilstande, som først og fremmest har sit ophav i vores måde, at være sammen med os selv og hinanden på.

Men også i, at vi faktisk selv har nøglen til at ændre på det, så vi undgår, at det går så galt.

 

 

 

 

 

 

 


Omsider - om stress

Skrevet Onsdag d. 1 Oktober 2014 af Hanne Andersen

 
Omsider lærte jeg, ikke længere at opfatte stress som et udefrakommende uhyre, en epidemi, der invaderer os udefra. At stress ikke er at have travlt eller have for meget om ørene. 
Når mere end 35.000 danskere er sygemeldt med stress, koster det samfundet ca. otte milliarder kr. årligt i sygedagpenge. Dertil kommer udgifter til behandling af sygdomme forårsaget af stress.Det er skidt for samfundsøkonomien, for virksomhederne og især rigtig skidt for den, som rammes på sin livskvalitet.  
 
Politikere, sundhedssystemet, patientforeninger og forskningsinstitutionerne er fortsat fastlåst i en bedrevidende... Læs mere