Hanne Andersen

Hanne Andersen

Stresscoach, socialrådgiver & uddannelses-erhervsvejleder

60 87 47 60
hanne@tankliv.dk
facebook.com/TankLiv
@TankLiv
CVR:35 06 60 39

Vejen til fodfæste - nyt koncept

Skrevet Tirsdag d. 28 Februar 2017 af Hanne Andersen

TankLiv har et nyt unikt koncept til jobcentre i støbeskeen.

 

En  kombination af erhvervsafklaring og stresshåndtering for ledige, sygemeldte eller personer ressourceforløb, som har brug for et helhedsorienteret tilbud til at få afklaret sine muligheder og begrænsninger i forhold til at opnå eller genopnå tilknytning til arbejdsmarkedet.

 

Når det drejer sig om unge, er formålet at afdække den enkeltes muligheder for at påbegynde og gennemføre en uddannelse.

 

Det er idag kendt, at en lang række af folkesygdomme har sit ophav i en længerevarende stresstilstand. Ligesom det er kendt, at ufrivillig ledighed og sygemelding, i sig selv er en stressfaktor.

 

Derfor giver det god mening at kombinere et afklaringsforløb med undervisning i stresshåndtering.

 

Der er tale om gruppeforløb i mindre grupper af 8-13 ugers varighed med enten 2x3  eller 3x3 timer ugentlig.

 

Der arbejdes ud fra et videnskabs teoretisk grundlag med konstruktivistisk vejledningsmetode og META-sundhedsmetoden, som giver den største mulighed for selvindsigt, selvtillid og selvforvaltning for den enkelte.

 

Henvisning sker gennem jobcentret. 

Der afholdes visitationsmøde hver mandag og deltagerne kan starte på førstkommende ledige hold.

 

 

Glæder mig!