Hanne Andersen

Hanne Andersen

Stresscoach, socialrådgiver & uddannelses-erhervsvejleder

60 87 47 60
hanne@tankliv.dk
facebook.com/TankLiv
@TankLiv
CVR:35 06 60 39

STRESS - et fælles arbejdsmiljø anliggende

Skrevet Søndag d. 12 April 2015 af Hanne Andersen

TankLiv tilbyder lige nu  FYRAFTENSMØDER om stress i DIN fagforening, under titlen: 

Rundt om stress og stressrelateret sygdom

Aldrig før har stress været et mere aktuelt emne, når vi taler om arbejdsmiljø. Og samtidig er det blevet gjort til et individuelt problem, som den enkelte står alene med, ved f.eks. at blive sygemeldt.

Stress er ikke længere et modeord, man bruger om at have lidt for travlt.  

Det er tankevækkende, at vi har skabt et samfund med ca. 35.000 sygemeldte på grund af stress.

Det er rigtig skidt for samfundsøkonomien og for virksomhederne, men især rigtig skidt for den, der er ramt, både på sit helbred, sin økonomi og sin livskvalitet.

Dagligt møder jeg mennesker, som er sygemeldt eller måske bare går på arbejde på trods af diffuse lidelser, som vores omfattende sundhedssystem ikke er i stand til at give forklaringer på. Ofte i en venteposition til forskellige undersøgelser og afklaringsforløb, mens man føler sig stillet i tvivl. Både af sine kolleger, af systemet og ikke mindst af sig selv.

Derfor tilbyder jeg at holde oplæg om emnet, så vi kan gøre det til et fælles anliggende og samlet kan blive opmærksomme på dette voksende problem og gøre noget ved det.

 

Du er hovedpersonen i dit liv – men du er ikke alene

Vi lever i en ekstrem tid, hvor de værdier og mål vi havde i går, ikke længere gælder i dag. En tid, hvor iscenesættelse af vores individuelle lykke har været fremherskende i de seneste årtier.

Faktisk er der i dag belæg for, at en meget høj andel af folkesygdomme har sit ophav i en eller anden form for stress-tilstand. Vi ved det sikkert godt, hver især. Men vi kan have meget svært ved at gøre noget ved det, når det først er nået dertil. 

 

Med udgangspunkt i nyere forskning om sammenhængen mellem stress og folkesygdomme inddrages deltagernes egne erfaringer. Og de bliver forsynet med konkret viden om  stress  og redskaber til  at tage vare på, ikke blot sig selv, men også på deres kolleger, så vi samlet får optimeret en arbejdskultur med bedre  sundhed  og velvære.

 

Deltagerne får viden om

Pris/Antal/Tid 

Kr. 3150,-  inkl. moms  i alt kr. 3937,50.  Hertil kommer transport jf. statens takst. 

Op til 20 personer

2,5 – 3 timers varighed i tidsrummet kl. 17:00 – 21:00